Tirgus izpēte – būtisks faktors uzņēmuma efektivitātes un izaugsmes veicināšanā

Mūsdienās arvien biežāk uzņēmēji pievērš uzmanību tirgus izpētei, jo tikai ar tās palīdzību ir iespējams saprast, kādas izmaiņas veikt uzņēmuma esošajā produktu klāstā, vai pat paša uzņēmuma attīstības stratēģijā. Piemēram, jaunajiem uzņēmumiem, uzsākot biznesu, visbiežāk nepieciešams piesaistīt finansējumu, un tieši tirgus izpēte var palīdzēt pamatot biznesa plānu un nākotnes veiksmi finansējuma sniedzējiem. Savukārt jau pastāvošiem uzņēmumiem, jūtot, ka biznesā gluži neiet kā plānots, var pieprasīt jaunus tirgus izpētes datus, lai arvien būtu savas nozares līderpozīcijās.

Aplūkojiet visas tirgus izpētes iespējas - kura no tām šobrīd būtu Jūsu uzņēmumam visaktuālākā? 

Uzņēmuma izvērtēšana
Jebkuras organizācijas mērķis ir darboties veiksmīgi – īstenot uzstādītos mērķus un atbilstoši vajadzībām izvirzīt jaunus. Katram uzņēmumam ir iespēja izvērtēt organizācijas priekšrocības, vājības, iespējas izaugsmei un apdraudējumu esošajai darbībai, lai saprastu, kā rīkoties nākotnē.

Zīmola novērtēšana
Zīmols ir organizācijas seja. Tas ietver organizācijas atpazīstamību un priekšstatu par komunikāciju. Attieksme pret zīmolu un asociācijas, rada attieksmi pret organizāciju. Novērtējot zīmolu iespējams uzzināt: vai patērētāji to atpazīst; ar ko tas tiek asociēts; ar ko zīmols atšķiras no konkurentu zīmoliem; kādas emocijas rada zīmola pieminēšana; cik tas ir efektīvs – vai veicina preču / pakalpojuma pārdošanu; kā un kur zīmols komunicē ar patērētāju.

Darbinieku apmierinātības pētījumi
Apmierināti darbinieki ir uzņēmuma darbības efektivitātes pamats. Darbinieku apmierinātības pētījumos iespējams noskaidrot: kāda ir organizācija kā darba vieta; cik uzticami ir darbinieki; kāds ir vēlamais, reālais atalgojums; kādos apstākļos darbinieki mainītu darba vietu; kādus resursus iespējams ekonomēt; ko būtu ieteicams mainīt un uzlabot; u.c.

Klientu apmierinātības pētījumi
Veicot klientu apmierinātību iespējams: uzlabot peļņas rādītājus; noskaidrot cenas atbilstību klientu iespējām; noskaidrot neīstenotās klientu vajadzības; izvērtēt apmierinātību ar preces dizainu; izvērtēt pieejamību precei un rast atbildes uz citiem svarīgiem jautājumiem.

Patērētāju analīze
Ikvienam preču un pakalpojumu piegādātājam ir izdevīgi zināt, kā pašreizējā tirgus situācijā uzvedas patērētājs, lai to izmantotu savā labā. Patērētāju uzvedības analīze paredz uzzināt: kādas preces un pakalpojumi ir pieprasīti tirgū; cik no saviem ienākumiem patērētāji tērē precēm / pakalpojumiem; kādi faktori motivē patērētāju iegādāties preci / pakalpojumu; kādi ir patērētāju nākotnes nodomi; kādos apstākļos patērētājs mainītu savu rīcību; u.c.

Reklāmu testi un efektivitātes mērījumi
Reklāmu testi ir svarīgi esošo reklāmu izvērtēšanā un jaunu reklāmu veidošanā. Reklāmu testos tiek noskaidrots vēlamās grupas attieksme un reakcija pret esošu vai jaunu reklāmu. Ar reklāmu testu palīdzību iespējams noskaidrot: reklāmas atpazīstamību – vai, kur un cik bieži tā tiek pamanīta; reklāmas pievilcību – vai to ir patīkami skatīties; kādas emocijas reklāma rada; reklāmas efektivitāti – vai reklāma mudina patērētāju iegādāties preci. 

Produktu testi
Produktu testi ir svarīgi esošo produktu novērtējumā un jaunu produktu izstrādē. Tajos iespējams noskaidrot: attieksmi pret produkta dizainu, izpratni par produktu lietošanu, vēlamo tirgus cenu – cik patērētāji ir gatavi maksāt par preci / pakalpojumu, piemērotākās tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas, nepieciešamās izmaiņas esošam produktam u.c.

Web omnibuss
Pēc LR Centrālās statistikas pārvades datiem, internetu regulāri lieto gandrīz 80% Latvijas iedzīvotāju. Vēl vairāk ir tie, kas internetu lieto neregulāri. Tas ir pietiekami liels skaitlis, lai iegūtu sabiedrības viedokli par dažādam tēmām. Web omnibuss ir arī krietni ātrāks par citiem tirgus izpētes veidiem. 

Kā tirgus izpēte var palīdzēt Jūsu uzņēmumam?

Droši sazinieties ar Sabiedriskās domas un tirgus izpētes centru par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar sabiedriskās domas un tirgus pētījumiem - vienmēr priecāsimies palīdzēt!


Tālrunis 29671134
E-pasts: info@petijumi.lv
 

Lai saņemtu papildus informāciju par tirgus izpētes iespējām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Darbības joma
Tālrunis
E-pasts
Interesējošā tirgus izpētes iespēja